Teknikpass-Klassiskt Mars

Talvatis skidstadion, NYHET boka via Boka Direkt!

8/3 Onsdag – Grunder i klassisk teknik

29/3 onsdag- Tema stakning

Pris: 200 kr/ tillfälle, faktureras i efterhand eller betalas på plats.

 

Teknikpass- skate mars

Talvatis skidstadion ,Grunderna i fri teknik, för alla:) Boka via Boka direkt

8/3, 16/3, 22/3 samt 29/3

Pris: 200 kr/ tillfälle, faktureras i efterhand eller betalas på plats.

 

Inomhuspass

  • Skidcirkel 45 min max 8 deltagare. kondition på stakmaskin samt stabilitets och explosivitets stykra

Lokal: Vicino

Pris: Skidcirkel 140 kr/gång. Faktureras í efterhand eller betalas direkt på plats.

Bokas via Boka Direkt